Generelle betingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra CleanStore as til kunder (privat, bedrift, offentlig). Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.cleanstore.no er bare tilgjengelig på norsk. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Selger er:
Cleanstore AS
Nattlandsveien 155
5094 Bergen
post@cleanstore.no
Telefon: 906 76 906

Kjøper er:
Den bedrift/off.etat/person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Alle priser er oppgitt eks. frakt og merverdiavgift

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår datamaskin. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Vi har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for vårt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før ordrebekreftelse og fakturautsendelse.

Reklamasjonsfrist er innen utløpet av første påfølgende virkedag etter at varen er mottatt. Reklamasjoner må alltid sendes skriftlig ved å benytte vårt reklamasjonsskjema. Dette fordi god dokumentasjon i forbindelse med saken sikrer rask saksbehandling.
Forøvrig følger vi Forbrukertilsynets retningslinjer.

Angrerettskjema 
Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett