Om Maske

CleanStore samarbeider med Maske. Maske er en ledende leverandør av forbruksmateriell til privat og offentlig sektor, med mer enn 10 000 lagerførte artikler i sortimentet innen produktområdene hygiene, helse, renhold, kantine/kjøkken, emballasje, kontor/skole, datarekvisita og belysning.
Rask og effektiv distribusjon gjennom to fullsortiments lagre på Vinterbro utenfor Oslo og Tiller i Trondheim, direkte til kunder over hele landet. Et selskap med fagkompetanse og anerkjente samarbeidspartnere.

Maske stiller strenge krav til seg selv og sine leverandører hva gjelder bærekraft og miljø. Alle avdelinger er sertifiserte Miljøfyrtårn, og Maske har i mange år vært en pådriver for nullutslippsleveranser, og nærmer seg 100 % nullutslippsleveranser i de store byene i Norge.

Les mer på www.maske.no