Reklamasjon

Reklamasjon Reklamasjonsfrist er innen utløpet av første påfølgende virkedag etter at varen er mottatt. Reklamasjoner må alltid sendes skriftlig ved å benytte vårt reklamasjonsskjema. Dette fordi god dokumentasjon i forbindelse med saken sikrer rask saksbehandling. Reklamasjonsskjema (link)